Nordre Ål skole er et skolebygg med 24 klasserom og kapasitet til 672 elever fordelt på 1.-7.trinn. Et areal på 8.400 kvadratmeter over tre plan, og det har vært et mål for Lillehammer kommune å bruke tre i stor grad i prosjektet.

Samspillsentreprise, forprosjekt og detaljprosjektfase. Dette er et passivhusprosjekt oppført i massivtre.

Foto: Arkitektene VIS-À-VIS