Nøkkeltall

45
Gjennomførte prosjekt
30
Antall kunder