Magne

Magne er siviningeniør bygg fra NTNU og har jobbet med bygningsfysikk i Sweco siden endt studium. Han har vært innom alle prosjektfaser og har jobbet for både offentlige og private kunder i ulike entrepriseformer. I flere av prosjektene har det vært stilt strenge krav til energieffektivitet. Gjennom disse har han opparbeidet god erfaring med prosjektering av lavenergibygg, passivhus og BREEAM-NOR-sertifisering. Han har jobbet med både nybygg og rehabilitering og flere bygningstyper som krever nøye vurderinger med tanke på energieffektivitet og kondensrisiko, slik som kjøle- og fryselager, renseanlegg og svømmehaller. Flere av prosjektene de siste årene har vært bygg i massivtre.

Magne har ansvaret for detaljer med tanke på energieffektivitet, fuktsikring, og radonsikring og utfører både varme- og fukttekniske beregninger samt energiberegninger. Foruten bygningsfysisk prosjekterin utfører han miljøkartlegginger samt tilstandsanalyser av bygg ved skadesaker eller planlegging av fremtidig vedlikehold.

Lars Olav

Lars Olav uteksaminerte som sivilingeniør bygg fra UMB (nå NMBU) i 2009. Etter en liten tur innom Oslo kommune begynte han på sin karriere som bygningsfysiker i Hjellnes Consult (nå Multiconsult) i 2011. Etter tre år der gikk turen hjemover til Sarpsborg igjen, hvor det ble syv år i Sweco før egen bedrift ble etablert.

Med over ti års erfaring har han etter hvert erfaring med bygningsfysisk prosjektering for de fleste bygningskategorier. Fra fryselager til svømmehaller, og det meste der imellom. Det finnes mange prosjekter med ulike energi- og miljømål på CV-en. I tillegg til klassisk prosjektering innenfor ansvarsområdet med utarbeidelse av premissrapport bygningsfysikk, energiberegninger, kuldebroberegninger med mer, har han gjennomført et stort antall uavhengig kontroller og tilstandsanalyser.

Å jobbe i tidlig- /utviklingsfase i samspill med tiltakshaver, entreprenør og rådgivere er noe av det han syns er mest spennende, og givende. Da får man mulighet til både å utfordre det preaksepterte, men også få luket bort mindre gjennomtenkte løsninger før detaljprosjektet er i gang. I tillegg får man verifisert at man er innenfor myndighetskrav før prosjektet er solgt.