Magne

Magne er siviningeniør bygg fra NTNU og har jobbet med bygningsfysikk i Sweco siden endt studium. Han har vært innom alle prosjektfaser og har jobbet for både offentlige og private kunder i ulike entrepriseformer. I flere av prosjektene har det vært stilt strenge krav til energieffektivitet. Gjennom disse har han opparbeidet god erfaring med prosjektering av lavenergibygg, passivhus og BREEAM-NOR-sertifisering. Han har jobbet med både nybygg og rehabilitering og flere bygningstyper som krever nøye vurderinger med tanke på energieffektivitet og kondensrisiko, slik som kjøle- og fryselager, renseanlegg og svømmehaller. Flere av prosjektene de siste årene har vært bygg i massivtre.

Magne har ansvaret for detaljer med tanke på energieffektivitet, fuktsikring, og radonsikring og utfører både varme- og fukttekniske beregninger samt energiberegninger. Foruten bygningsfysisk prosjekterin utfører han miljøkartlegginger samt tilstandsanalyser av bygg ved skadesaker eller planlegging av fremtidig vedlikehold.

Lars Olav

Lars Olav uteksaminerte som sivilingeniør bygg fra UMB (nå NMBU) i 2009. Etter en liten tur innom Oslo kommune begynte han på sin karriere som bygningsfysiker i Hjellnes Consult (nå Multiconsult) i 2011. Etter tre år der gikk turen hjemover til Sarpsborg igjen, hvor det ble syv år i Sweco før egen bedrift ble etablert.

Med over ti års erfaring har han etter hvert erfaring med bygningsfysisk prosjektering for de fleste bygningskategorier. Fra fryselager til svømmehaller, og det meste der imellom. Det finnes mange prosjekter med ulike energi- og miljømål på CV-en. I tillegg til klassisk prosjektering innenfor ansvarsområdet med utarbeidelse av premissrapport bygningsfysikk, energiberegninger, kuldebroberegninger med mer, har han gjennomført et stort antall uavhengig kontroller og tilstandsanalyser.

Å jobbe i tidlig- /utviklingsfase i samspill med tiltakshaver, entreprenør og rådgivere er noe av det han syns er mest spennende, og givende. Da får man mulighet til både å utfordre det preaksepterte, men også få luket bort mindre gjennomtenkte løsninger før detaljprosjektet er i gang. I tillegg får man verifisert at man er innenfor myndighetskrav før prosjektet er solgt.

Ludvig

Ludvig er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Østfold, og sivilingeniør fra Oslo Met. Han startet som bygningsfysisk rådgiver i Sweco Norge AS i 2018 etter endt ingeniørstudie, og fra 2019 til 2022 kombinerte han rådgiverstillingen med masterstudier innenfor energi og miljø i bygninger.

Han ble gjenforent med sine tidligere Sweco-kolleger i Agnalt & Holmen fra 01. september 2022.

Fra tiden som rådgiver har Ludvig fått opparbeidet seg bred kompetanse innenfor bygningsfysikk, energi, inneklima og daglys. Han har jobbet i alle prosjektfaser, både for offentlige og private kunder, samt både med nybygg og med rehabilitering. Ludvig har erfaring med utarbeidelse av bygningsfysiske premissdokumenter/notater og gjør kontroll av detaljer med hensyn til energieffektivitet, fuktsikring og materialvalg. Utfører energiberegninger for alle bygningskategorier opp mot TEK 17, passivhuskrav eller andre prosjektspesifikke krav, samt dagslys- og inneklimasimuleringer for både yrkes- og boligbygninger. Har også erfaring med dokumentasjon av relevante områder/kapitler i BREEAM NOR og Svanemerke.

Erfaring med uavhengig kontroll for både prosjekterende og utførende bygningsfysikk i alle tiltaksklasser (1-3).

Utfører tilstandsanalyser (nivå 1-2 i henhold til NS 3424) og tilstandsregistreringer med tilhørende rapporter.

Ludvig ønsker å bidra til gode og kostnadseffektive løsninger som gir merverdi til kunde og prosjekt med fokus på fuktsikring, energieffektivitet, termisk inneklima og dagslysforhold.